પૈસે લેને ખાતીર મેરે પિયા ગયે પરદેશ પૈસે મિલે ન પિયુ મિલે મોરે ચાંદી હો ગયે કેશ…

2 01 2009

સાંજ હજુ તો ઢળી જ છે… માનવ પશુ પક્ષી બધા પોત પોતાના રહેઠાણ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. એવા સમયે ગમછા પોતાના ઘર ના ઉંબરે ઉભી છે. ઢળતી સાંજ નુ આ વાતાવરણ જોઇને એ મનોમન વિચારે છે કે જુઓ તો ખરા આ બધા કેવા નશીબદાર છે કે અત્યારે પોતાના ઘરે પાછા ફરે છે અને રાહ જોનારા એ રાહત અનુભવે છે. અને એક હુ છુ… જેના ભાગે માત્ર રાહ જોવાનુ જ છે. મારો ઘરવાળો કે જે પૈસા કમાવા પરદેશ ગયો છે કે પાછુ ફરવાનુ નામ લેતો નથી. કેમ સમજાવુ કે પૈસો નહી પણ આ ગમછા ને તો પ્રેમ વહલો છે. સંગાથે હસુ તો એય ને ડુગળી રોટલો ખાતાય સુખી હોઇશુ. પણ આ વિરહ ની વેળા તો એ થીય કપરી છે. છતા બસ રાહ જૌ છુ કે ક્યારે મારા આ રાહ જોવાનો અંત આવશે?

Happy new year….

2 01 2009

haapy new year 2009
i wish in 2009 god gives you…
12 months of happieness
52 weeks of fun
365 days of success
8760 hours good helth
52600 minutes good luck
3153600 seconds of joy.
that’s all
wish you happy new year.

મારુ તારુ

2 01 2009

લે આ મને ગમ્યુ તે મારુ

પણ જો તને ગમે તારુ

મારુ તારુ ને ગમવુ પણ

લાવ લાવ કરીએ સહિયારુ

તુ જીતે ને થાવ ખુશી હુ

લે ને ફરી ફરી ને હારુ

ઇટ્ટા કિટ્ટા એક ઘડી ના

બાકી સઘળુ પ્યારુ પ્યારુ

હસીયે રમીયે પ્યારુ લાગે

થુ આંસુ તો લાગે ખારુ

ગીત હોય તો શીદ અબોલા

તુ ઝીલી લે હુ લલકારુ

રમીયે ત્યા લગ હાથ રમકડુ

મોજ મહી શુ મારુ-તારુ

– રાજેન્દ્ર શુક્લ

ન કશુ જ અલ્પ ન કશુ જ અધિક

2 01 2009

ન કશુ જ અલ્પ ન કશુ જ અધિક

બસ લાગે બધુજ જાણે નજીક

સુખની સરવાણી પાસ આવતી લાગે

તાપમાય મીઠી ચાંદની ઘોળાતી લાગે

નયનો મા અજબની ખુમારી લાગે

ન હોવા છતા કોઇ પાસ જ લાગે

પ્રેમ થયા પછી બધુ પ્યારુ જ લાગે

સમણાઓ નો રાતભર મેળો લાગે

ઉલ્લાસ જ ચોમેર ફરતો લાગે

નજીવી આહટ થી કોઇ ના આગમન

ના અણસાર સાલે

નાહકની આખો કષ્ટ જ ઉપાડે

ચારેકોર નહી પણ અંતર મા એ મળી આવે

ન કશુ જ અલ્પ ન કશુ જ અધિક

એમની તરફથી મળે એ સંપૂર્ણ લાગે

એના થકી જ જિવન ધબકતુ રહે

ચહેરા પર મીઠુ હાસ્ય રમતુ રહે

સ્મરણ

2 01 2009

ક્ષણક્ષણ રહે સ્મરણ તમારુ

તમ વગર ન લાગે મન અમારુ

જે હશે તે હશે હવે સહિયારુ

હર સ્પંદન નામ લે છે તમારુ

હર લહેરો પર નામ ગુંજે તમારુ

અનેક રંગો થી રંગાયેલ મન અમારુ

મિલન કરતાય સ્મરણ લાગે છે વ્હાલુ

નવા વર્ષે

2 01 2009

નવા સંકલ્પો ચાલો ને કરીએ

નવ પ્રભાત ને ચાલો ને માણીએ

નવ સ્વપ્નો ફરી સેવીએ

નવી દિશા મા કદમ હવે માંડિએ

નવી ક્ષીતિજોને આંબવા દોડીએ

નવા સંકલ્પો ચાલો ને કરીએ

કોઇ એક ને તો સ્મિત ભેટ આપીએ

મન સદવિચારો થી પ્રફુલ્લિત રાખીએ

નવરંગો થી જીવન સજાવીએ

નવી આશાઓને પ્રગટાવીએ

ચાલોને નવુ વર્ષ માણીએ

નવા સંકલ્પો ચાલો ને કરીએ