વિચાર સંગ્રહ

 • પ્રેમ મેળવવાની ઉત્તમ ચાવી પ્રેમ આપવો એ છે. પ્રેમ ને કંજુશ ની મફક દિલ મા સંઘરી રાખવાથી એ ઝડપભેર અદ્રશ્ય થઇ જતો હોય છે. જિંદગી ને પ્રેમમય બનાવવી હોય તો પ્રેમ ને પાખો આપવી પડે.
 • અપણને ચાહવા મટે કોઇને મજબુર ન કરી શકાય. પરંતુ કોઇ આપણને ચાહે તેવી વ્યક્તિ જરુર બની શકાય.
 • આપણે ગમે તેટલુ જતુ કરીએ તો પણ અમુક માણસો એની નોંધ સુધ્ધા નથી લેતા.
 • પ્રિયજન થી છુટા પડતી વખતે દિલમા ઉઠતી લગણીઓને ક્યરેય લગામ ન દેવી જોઇએ. ઉત્તમ શબ્દો થી તેમના માટે અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવો જોઇએ. એવુ પણ બની શકે કે એમને ફરી ક્યરેય મળવાનુ થાય જ નહી.
 • એવુ લાગે કે હવે એક ડગલુ પણ આગળ વધાય તેમ નથી તે પછી પણ ઘણુ આગળ વધી શકાતુ હોય છે.
 • કોઇ પણ સાચા સંબંધ ની શરુઆત ત્યારે જ થાય છે જ્યારે પરસ્પર ની જરુરિયાતો પુરી થઇ ગયા પછી પણ એટલી જ હુફ સાથે રહે છે.
 • સાચો પ્રેમ અને સાચી મિત્રતા હંમેશા પાંગરતા જ રહે છે. એ ક્યરેય સ્થગીત થતા જ નથી.
 • ગમે તેટલા સારા મિત્રો પણ આપણને ક્યરેક તો ઇજા પહોચાડતા જ હોય છે અને આપણે એમને માફ પણ કરવાના હોય છે
 • આપણી પછલી જિંદગી ના સંજોગો અને પ્રસંગો કદચ આપણી આજ માટે જવાબદાર હોય શકે પરંતુ આપણી આવતી કાલ માટે તો સંપુર્ણ પણે આપણે જ જવાબદાર હોઇએ છીએ
 • બે માણસ એક જ  સાથે એક જ વસ્તુ તરફ નજર રાખતા હોય છતા બન્ને જુદુ જુદુ જોતા હોય તેવુ બની શકે.
 • રોજ ફક્ત એક જ દિવસ દિલ થી અને ઉત્તમ રીતે જીવી શકાય તો ખાત્રી થી આખી જિંદગી ઉત્તમ રીતે જીવી શકાય્

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: