લગ્ન

12 12 2008

સમાજ ને બનાવતુ પાસુ એટલે  લગ્ન,

સ્ત્રી પુરુષ ને અનોખા બંધને બાંધે લગ્ન,

માનવજાત  ને યુગયુગાંતર સુધી ટકાવે લગ્ન, 

જ્યાં બે જણ પણ આતમ એક એટલે લગ્ન,

બે પરિવારજનો નો સંગમ એટલે લગ્ન,

આજીવન સંગાથે ચાલવાનુ શીખવે લગ્ન,

તન મન ધન થી એક થવુ એટલે લગ્ન,

નવતર સંબંધો ની શરુઆત એટલે લગ્ન,

પરંપરા નુ પાલન કરાવે તે લગ્ન,

જાત પાત સહુ નોખા છતાં

એક તાંતણે બાંધે તે લગ્ન!

અનેક સપનાઓ થકી નવજીવન

મંડાય એટલે લગ્ન!

કહેવાય બધંન પણ જ્યાં મુક્ત

શ્વાસ ભરાય તે લગ્ન!

શબ્દો વગર પણ સંવાદ સર્જાય તે લગ્ન,

બે આત્માઓ નુ પવિત્ર મિલન તે લગ્ન,

જ્યાં મન બે ને ધ્યેય એક તે લગ્ન.

 

 

 

 

 

સાચો પ્રેમ

11 12 2008

કોઇએ એક વાર મને પુછ્યુ કે સાચો પ્રેમ કોને કહેવાય? કેટલુયે સમજાવ્યુ છતાં સમજાવી ના શકી.અંતે મે એક વાત કહી જે અહીં હુ રજુ કરુ છુ…”મારી દ્રષ્ટિ એ સાચો પ્રેમ દરિયા અને ખડક નો છે. દરિયો માં કુદરતી પરિબળો ને આધીન ભરતી અને ઓટ આવ્યા કરે છે. ખડક તો ભરતી હો કે ઓટ દરિયા ની સંગ જ રહે છે. કેમ??? તો તેનો જવાબ આમ આપી શકાય કે … ઓટ વખતે ખડક પ્રતિક્ષા કરે છે દરિયા ની .અને કહેવાયુ છે ને … ઈંતઝાર મે જો મઝા હે વો મિલને મે કહાં? જ્યારે ભરતી વેળા ખડક દરિય માં ડુબી જાય છે.પ્રેમ ને પામે છે. પણ ઓટ તો ફરી આવવાની જ પરંતુ ખડક ને હવે ડર નથી દરિયા થી છુટા પડવા નો! કારણ કે …દરિયા ના મોજાઓ ને કારણે સખત એવો ખડક પણ નાના રેતી ના કણ માં રુપાંતર પામે છે.જે દરિયા ના મોજા ની સાથે જ આવ અને જા કરે છે.
દેખીતી રીતે બંને કદાચ અલગ લાગે પરંતુ મન આતમ એક છે. કારણ રેતી તો દરિયા ની જ સાથે રહે અને આખી જ દરિયા મય બની જાય .તેને ચાખો તોય ખારી લાગે.પરસ્પર સાથે નહી દેખાતા અંતર થી આત્મિયતા સાધે. આ વાત
થી એને તો સાચા પ્રેમ ની ખબર પડી ગઈ.શું આપને સમજાઈ છે ખરી???????

બહોત દેર લગી હે…

10 12 2008

બહોત દેર લગી હે આપકો ભુલાને મે;

નાવ મઝધાર મે રહે ગઈ આપ કે જાને સે
બહોત દેર લગી હે કિનારા ખોજને મે;

ઝીંદગી બેરંગ સી હો ગઈ આપ કે જાને સે
બહોત દેર લગી હે ઉસે રંગી બનાને મે;

જીને કી હર આશ ખોગઈ આપકે જાને સે,
બહોત દેર લગી હે આશ ફિર જગાને મે;

રહા હર ખ્વાબ અધુરા આપકે જાને સે,
બહોત દેર લગી હે ખ્વાબો કો સજાને મે;

ગમો કે કારવા મિલે આપકે જાને સે,
બહોત દેર લગી હે ખુશી કો પાને મે;

દિલ રો પડા થા આપકે જાને સે,
બહોત દેર લગી હે દિલ કો મનાને મે;

ન કી શિકવા યા ગીલા હમને,
બહોત દેર લગી હે આપકો ભુલાને મે.

Welcome 2009

9 12 2008

Welcome 2009 માટે અને Good Bye 2008 માટે ઘણી પર્ટીઓ કરીએ છીએ. ડિસ્કો થેક મા જઇ નાચીએ છીએ. નવા વર્ષ ની Best Whishes સૌને પાઠવીએ છીએ. પરંતુ ગત વર્ષ ગયુ તેમા શુ કર્યુ તેનો કદી હિશાબ માંડીએ છીએ ખરા?? New Year ના કાર્ડ તો આપીએ છીએ પરંતુ જીંદગી ના કાર્ડ મા કદી ડોકીયુ કરીયે છીએ??

ઈશ્વર ની આંખ માં…

23 11 2008

ઈશ્વર ની આંખ માં મે આંસુ જોયા;
ભુત ભવિશ્ય માં ના જોનારા,
વર્તમાન માં મે આંસુ જોયા;
જગત ને ઘડનારો આજ તુટી રહ્યો છે,
પોતે કરેલા સાર્જન ને કોસી રહ્યો છે;
આજુ બાજુ માણસો જોયા ઘણા પણ…
ન જોઈ સક્યા એ આંસુ થોડા!
ન ગમ પડી મને હુ મારા મન ને;
કહેવા લાગી…
ઈશ્વર ની આંખ માં મે આંસુ જોયા;
મારા મને મને પ્રશ્ન કર્યો,
જાણે કોર્ટમાં દાવો કર્યો,
ક્યા સબુતે તું આવુ વિધાન કહેવા લાગી?
ત્યારથી આપના જેવા માનવ ને હુ…
શોધવા લાગી!!!