જીવનસાથી

16 12 2008

હર એક યુવાન હૈયા નો સવાલ કે…
ક્યાં હશે મારો જીવનસાથી

હસતો હસાવતો ને મુજને
મનાવતો શાન મા સમજતો
ક્યાં હશે મારો જીવનસાથી

હૈયામા રાખતો ને મુજને
હર કદમ મા સાથ આપતો
ક્યાં હશે મારો જીવનસાથી

મૌન થી સમજાવતો ને મુજની
હર પળ દરકાર રાખતો
ક્યાં હશે મારો જીવનસાથી

સપના મા આવી જગાડતો મુજને
જાગતા સપના બતાવતો
ક્યાં હશે મારો જીવનસાથી

ચહેરા પર સ્મિત લાવવા મથતો મુજને
હર સુખ દુખ મા સાથ આપતો
ક્યાં હશે મારો જીવનસાથી

વર્ણન કર્યુ આ તો હદયે મુજને
વસ્તવમા મળશે ત્યારે જરૂરથી કહીશ
અરે હા આતો મારો જીવનસાથી.


ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: