આપકી હી બદૌલત

11 12 2008

યે હસી કારવા મિલા
આપકી હી બદૌલત
યે નયા જહા હૈ મિલા
આપકી હી બદૌલત
યે જીને કા મકસદ તો મિલા
આપકી હી બદૌલત
યે ખુશીયો કા દામન મિલા
આપકી હી બદૌલત
આશાઓ કી કિરને મિલી
આપકી હી બદૌલત
યે પ્યારા સા સાથ જો મિલા
આપકી હી બદૌલત
યે હસી લમ્હે હમકો મિલે
આપકી હી બદૌલત
યે રંગીન ફિઝાયે મિલી
આપકી હી બદૌલત
યે પ્યાર કા તોહફા મિલા
આપકી હી બદૌલત
યે હસી કારવા મિલા
આપકી હી બદૌલત

શાયદ

11 12 2008

હમને હી ભુલ કી થી શાયદ
પથ્થાર કો હિરા સમજાથા શાયદ
મુસ્કુરાના કુછ ઔર હી સમજા
બાત કી થોડી તો ઇકરાર સમજા
સમજનેમે હી ભુલ કી થી શાયદ
પથ્થર કો હિરા સમજાથા શાયદ

રક્ષાબંધન

11 12 2008

ભાઈ બહેન નો અનેરો સંબંધ!
રચાય અહીં લાગણી ના બંધ;
સર્જાય થોડી ખાટી મીઠી તકરાર,
છતાં બંન્ને નો સ્નેહ રહે બરકરાર!
આ દિવસે આવે વિરા ની યાદ;
વિરો પણ જાણે કરતો હોય સાદ!
ઉજવે આ પર્વ બન્ને સંગ રહી;
સ્નેહ ની વર્ષા જાણે વરસે અહીં!
અહીં , અમી છલકતી આંખો હોય,
પવિત્ર કંકુ કેરો ચાંદલો હોય;
ચોખા થી લલાટ શોભતુ હોય,
ઉર મહીં મીઠા આશિષ હોય;
રક્ષા કાજ હસ્તે રાખડી હોય,
અને મીઠા સંબંધ ના પ્રતિક સમ…
મીઠાઈ અહીં હાજર જ હોય

કદાચ્

11 12 2008

કોઈ મન ને ગમતુ મળશે કદાચ!
કોઈ નવી તક પ્રાપ્ત થશે કદાચ!
ઉર ના બારણે કોઈ ટકોરા મારશે કદાચ!
સ્નેહ ની સરવાણી કોઈ સાગર ને મળશે કદાચ!
આપ્તજનો નો મેળો જામશે કદાચ!
વિજય ના જશ્નો ઉજવાશે કદાચ!
પ્રેમ ને પથ મળશે કદાચ!
હાં આ સપના પુરા થશે કદાચ

સાચો પ્રેમ

11 12 2008

કોઇએ એક વાર મને પુછ્યુ કે સાચો પ્રેમ કોને કહેવાય? કેટલુયે સમજાવ્યુ છતાં સમજાવી ના શકી.અંતે મે એક વાત કહી જે અહીં હુ રજુ કરુ છુ…”મારી દ્રષ્ટિ એ સાચો પ્રેમ દરિયા અને ખડક નો છે. દરિયો માં કુદરતી પરિબળો ને આધીન ભરતી અને ઓટ આવ્યા કરે છે. ખડક તો ભરતી હો કે ઓટ દરિયા ની સંગ જ રહે છે. કેમ??? તો તેનો જવાબ આમ આપી શકાય કે … ઓટ વખતે ખડક પ્રતિક્ષા કરે છે દરિયા ની .અને કહેવાયુ છે ને … ઈંતઝાર મે જો મઝા હે વો મિલને મે કહાં? જ્યારે ભરતી વેળા ખડક દરિય માં ડુબી જાય છે.પ્રેમ ને પામે છે. પણ ઓટ તો ફરી આવવાની જ પરંતુ ખડક ને હવે ડર નથી દરિયા થી છુટા પડવા નો! કારણ કે …દરિયા ના મોજાઓ ને કારણે સખત એવો ખડક પણ નાના રેતી ના કણ માં રુપાંતર પામે છે.જે દરિયા ના મોજા ની સાથે જ આવ અને જા કરે છે.
દેખીતી રીતે બંને કદાચ અલગ લાગે પરંતુ મન આતમ એક છે. કારણ રેતી તો દરિયા ની જ સાથે રહે અને આખી જ દરિયા મય બની જાય .તેને ચાખો તોય ખારી લાગે.પરસ્પર સાથે નહી દેખાતા અંતર થી આત્મિયતા સાધે. આ વાત
થી એને તો સાચા પ્રેમ ની ખબર પડી ગઈ.શું આપને સમજાઈ છે ખરી???????