આપ હમારે લીએ કમ નહીં હે…

10 12 2008

આપ હમારે લીએ કુછ કમ નહીં હૈ;
જીનેકા સહારા કહુ તો ગમ નહી હૈ!

પ્યાર કા દામન આપ કે નામ કિયા હૈ;
નફરત કા કારવાં દેદો કોઈ ગમ નહીં હૈ!

આપકી એક ઝલક કુછ કમ નહી હૈ;
ફીર ચાહે મુહ ફેરલો તો ગમ નહીં હૈ!

દો ચાર કદમ સાથ ભી કુછ કમ નહીં હૈ;
ફીર મજધાર પે છોડો તો ગમ નહીં હૈ!

આંખો સે છલકતા પ્યાર કુછ કમ નહીં હૈ;
લબ્ઝો મે કરો ના બયા તો ગમ નહીં હૈ!

યાદેં ભી આપકી કુછ કમ નહીં હૈ;
તુમ યાદ ભી ના કરો તો ગમ નહીં હૈ!!!


ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: